Pomoc dla niepełnosprawnych

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Edycja III: listy projektów wyłonionych do realizacji

W dniu 10 listopada br. Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, wystąpił do Pana Jerzego Millera – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o zatwierdzenie list projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2011 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Listy te sporządzone zostały po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców przez Komisję oceniającą wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z przedstawionymi listami do realizacji wyłoniono 24 projekty powiatowe oraz 35 projektów gminnych, dzięki realizacji których przebudowanych zostanie łącznie 184 km dróg w województwie mazowieckim. Pula dofinansowania projektów wyniesie łącznie 92 235 000,00 zł (po 46 117 500,00 zł na projekty powiatowe i gminne).

W ramach naboru, który odbył się w dniach 1-30 września 2010 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 236 wniosków o dofinansowanie.

Liczba inwestycji do dofinansowania w ramach Programu może ulec zwiększeniu w wyniku oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 13.09.2011, Ilość wejść: 2071, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry