Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2012 roku

Nowa inwestycja zarekomendowana do realizacji w ramach Programu

Dzięki rozstrzygniętym postępowaniom przetargowym w ramach realizowanych do tej pory inwestycji, uzyskane zostały kolejne oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach Programu. W zwiazku z powyższym, 27 lipca 2012 roku wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wystąpił do ministra administracji i cyfryzacji o zatwierdzenie Listy zmienionej Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Na powyższej liście znajduje się jedno nowe zadanie, które realizowane będzie przez gminę Repki i obejmuje przebudowę ulic Parkowej i Osiedlowej w miejscowości Repki. Ponadto przewidziano pełne dofinansowanie, w wysokości 1 mln zł, dla zadania gminy Słupno, które ze względu na limit środków nie otrzymało wnioskowanej kwoty dotacji w ramach Listy zmienionej Nr 2.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 27.07.2012, Ilość wejść: 1340, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry