Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2012 roku

Nowa inwestycja zarekomendowana do realizacji w ramach Programu

W związku z podpisaniem kolejnych umów i aneksów do umów o udzielenie dotacji w ramach realizowanych do tej pory inwestycji oraz w wyniku rozliczeń kosztorysowych zakończonych zadań, uzyskane zostały kolejne oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach Programu. W zwiazku z powyższym, 31 października 2012 roku wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek wystąpił do ministra administracji i cyfryzacji o zatwierdzenie Listy zmienionej Nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Na powyższej liście znajduje się jedno nowe zadanie, realizowane przez powiat miński i obejmujące przebudowę drogi powiatowej Nr 2227W relacji Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów, w ramach kolejnego etapu inwestycji.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 02.11.2012, Ilość wejść: 1426, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry