Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2014 roku

Wykorzystanie oszczędności w ramach Programu

Decyzją wojewody mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego, w 2014 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na dofinansowanie kolejnych inwestycji z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań, z uwzględnieniem proporcji podziału środków pomiędzy drogi gminne i powiatowe. Zmiana proporcji podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obejmujących powyższe kategorie dróg, nie może przekroczyć 5% wartości dotacji.

Zgodnie z punktem 11.6. powyższego Programu, warunkiem zarekomendowania Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania nowych zadań będzie złożenie przez Wnioskodawców pisemnych oświadczeń, że zadania zostaną wykonane i opłacone do 31 grudnia 2014 roku, tj. w terminie umożliwiającym rozliczenie dotacji.

Przekazanie uzyskanych oszczędności na dofinansowanie kolejnych zadań umożliwi zrealizowanie większej liczby projektów, istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 10.03.2014, Ilość wejść: 1495, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry