Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2014 roku

Wykorzystanie oszczędności w ramach Programu

Decyzją wojewody mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego, w 2014 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na dofinansowanie kolejnych inwestycji z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań, z uwzględnieniem proporcji podziału środków pomiędzy drogi gminne i powiatowe. Zmiana proporcji podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obejmujących powyższe kategorie dróg, nie może przekroczyć 5% wartości dotacji.

Zgodnie z punktem 11.6. powyższego Programu, warunkiem zarekomendowania Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania nowych zadań będzie złożenie przez Wnioskodawców pisemnych oświadczeń, że zadania zostaną wykonane i opłacone do 31 grudnia 2014 roku, tj. w terminie umożliwiającym rozliczenie dotacji.

Przekazanie uzyskanych oszczędności na dofinansowanie kolejnych zadań umożliwi zrealizowanie większej liczby projektów, istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 10.03.2014, Ilość wejść: 1268, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry