Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2014 roku

Dwadzieścia dwa nowe zadania na liście zakwalifikowanych wniosków

1 kwietnia 2014 roku, Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki przekazał do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", na której znalazły się 22 nowe zadania. Podwojenie liczby zadań zakwalifikowanych do dofinansowania (z 22 do 44) możliwe było po przyjęciu przez Radę Ministrów Uchwały z 25 marca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wyżej wymienionego programu wieloletniego oraz dzięki uzyskanym oszczędnością poprzetargowym. W powyższej uchwale, wydatki z budżetu państwa na realizację programu w województwie mazowieckim w 2014 roku zwiększone zostały z 24 112 500 zł do 67 515 000 zł. Oszczędności z postępowań przetargowych realizowanych przez beneficjentów programu wyniosły 3 762 683,00 zł.

Zwiększone środki na realizację programu w 2014 roku umożliwią realizację 10 nowych zadań obejmujących drogi powiatowe i przyznanie dotacji w łącznej kwocie 20 997 037 zł oraz 12 zadań dotyczących dróg gminnych i dofinansowanie ich w łącznej kwocie 23 278 183 zł. Ponadto możliwe było zwiększenie kwot dotacji dla powiatu przasnyskiego i gminy Warka, które to jednostki ze względu na limit środków dla województwa nie uzyskały wcześniej pełnego dofinansowania.

Nowe zadania realizowane będą przez powiaty:

ostrowski, radomski, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, miński, grójecki, ostrołęcki, płoński, grodziski (zadanie dofinansowane w niepełnej wysokości, ze względu na limit środków)

oraz gminy:

Jedlińsk, Miasto Przasnysz, Kozienice, Żabia Wola, Staroźreby, Miasto Radom, Miasto Pruszków, Goworowo, Boguty - Pianki, Grodzisk Mazowiecki, Miasto Płock i Myszyniec.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 01.04.2014, Ilość wejść: 1363, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry