Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2014 roku

Lista zmieniona Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań zatwierdzona

1 października 2014 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przekazaną 29 września 2014 roku przez wojewodę mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Na zatwierdzonej liście znalazły się 4 nowe zadania, które realizowane będą przez gminy:

Głowaczów, Sobolew, Miasto Wyszków i Miasto Płońsk (zadanie dofinansowane w niepełnej wysokości, ze względu na limit środków).

Ponadto, zadanie zgłoszone przez gminę Czosnów otrzymało pełne dofinansowanie, wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

Zatwierdzona lista dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz poniżej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 02.10.2014, Ilość wejść: 1026, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry