Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2013 roku

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie zadań w 2013 roku

28 stycznia 2013 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku.

Dotację otrzymają łącznie 32 wnioski - 14 zadań znajdujących się w części A listy, dotyczącej dróg powiatowych i 18 znajdujących się w części B listy, obejmującej drogi gminne. Na dofinansowanie zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne, przewidziana została taka sama kwota dotacji: po 24 112,5 tys. zł.

W roku 2013 na modernizację dróg na Mazowszu rząd przeznaczy ponad 48 mln zł. Inwestycje drogowe finansowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa - w wysokości do 50 proc. wartości zadania.

Zatwierdzona lista dostępna jest w Biuletynach Informacji Publicznej: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także poniżej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 01.02.2013, Ilość wejść: 2761, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry