Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2013 roku

Opiekunowie zadań - dane kontaktowe

                          

Katarzyna Dziuda (pok. 639)

tel.: 022 695-64-25, fax: 022 695-65-25
e-mail: kdziuda@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy - Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00

Powiat Siedlecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3636 Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody

Powiat Płocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Proboszczewice Nowe. Odcinek od km 6+011,00 do km 8+747,92

Gmina Troszyn

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz - II etap

Gmina Brwinów

Przebudowa drogi w relacji Brwinów - Parzniew na odcinku dróg gminnych: ul. Pruszkowskiej (od skrzyżowania z ul. Graniczną) i ul. Rzecznej oraz drogi powiatowej nr 3124W obejmującej ul. Główną i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości)

Gmina Kozienice

Przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do ulicy Radomskiej w Kozienicach

Gmina Skaryszew

Budowa drogi gminnej - ulicy Błonie w Skaryszewie wrac z infrastrukturą

Gmina Stara Biała

Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała

Katarzyna Harmata (pok. 641)

tel.: 022 695-64-94, fax: 022 695-65-25
e-mail: kharmata@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Radomski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)

Powiat Radomski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II etap)

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze, od km 6+563 do km 10+208

Powiat Warszawski Zachodni

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w m. Zielonki Wieś w kierunku m. Lipków (od km 2+097 do km 3+739) dł. ok. 1 640 mb, gm. Stare Babice

Gmina Rybno

Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Etap I.

Gmina
Stara Kornica

Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowości Stara Kornica

Gmina Warka

Przebudowa ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Pułaskiego

Gmina Somianka

Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowości Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej 618 Etap I

Gmina Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość nr 440607W

Monika Stosio (pok. 639)

tel.: 022 695-63-82, fax: 022 695-65-25
e-mail: mstosio@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W (od dr.nr 8) - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka - II etap

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk - Goworowo

Powiat Szydłowiecki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów - gr. województwa na odcinkach: Szydłowiec - Gąsawy Rządowe  i Rogów - Bieszków (budowa chodnika)

Gmina Łochów

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz

Gmina
Baboszewo

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych

Gmina Jaktorów

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów

Gmina Repki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 3926W w Repkach

Gmina Staroźreby

Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej relacji Opatówiec - Przedpełce w Gminie Staroźreby

Agata Zbyszyńska (pok. 641)

tel.: 022 695-64-98, fax: 022 695-65-25
e-mail: azbyszynska@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kuzietuły - Goszczyn

Powiat Garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice w m. Górki, Ruda Talubska, Kolonia Izdebno

Gmina
Głowaczów

Budowa drogi gminnej - ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap I

Gmina Wyszków

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do drogi krajowej nr 62

Gmina Pułtusk

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności układu komunikacyjnego na osiedlu Nowaka w Gminie Pułtusk

Powiat Łosicki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2061W i budowa miejsc postojowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Łosice ul.Narutowicza

Powiat Ciechanowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo
- Sulerzyż - Chotum odcinek Ościsłowo - Sulerzyż
w km 0+000 - 2+980 - etap I

Gmina Sarnaki

Przebudowa dróg gminnych nr 200534W (ul. Piłsudskiego) oraz nr 200535W (ul. Teatralna) w Sarnakach

Damian Stańczykowski (pok. 643)

tel.: 022 695-65-83, fax: 022 695-65-25
e-mail: dstanczykowski@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego - Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36

Gmina
Krasnosielc

Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc - Pienice - Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława - Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc

Gmina Długosiodło

Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 realcji Warszawa - Katowice

Gmina Wierzbica

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy

Gmina Wąsewo

Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek

Gmina Słupno

Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno

Rafał Rudnik (pok. 639)

tel.: 022 695-63-30, fax: 022 695-65-25
e-mail: rrudnik@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Sierpecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) o długości 6 709 mb

Radosław Michalski (pok. 643)

tel.: 022 695-67-11, fax: 022 695-65-25
e-mail: radekmichalski@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Legionowski

Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej w Legionowie

Gmina Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej

Gmina
Miasto Płock

Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku (drogi gminne: nr 520005W, 520012W, 520046W, 520102W oraz 520042W) wraz z przebudową istniejących sieci: elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej

Powiat Wyszkowski

Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowościach Ulasek i Skorki

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 07.02.2013, Ilość wejść: 2751, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry