Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2013 roku

Opiekunowie zadań - dane kontaktowe

                          

Katarzyna Dziuda (pok. 639)

tel.: 022 695-64-25, fax: 022 695-65-25
e-mail: kdziuda@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy - Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00

Powiat Siedlecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3636 Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody

Powiat Płocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Proboszczewice Nowe. Odcinek od km 6+011,00 do km 8+747,92

Gmina Troszyn

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz - II etap

Gmina Brwinów

Przebudowa drogi w relacji Brwinów - Parzniew na odcinku dróg gminnych: ul. Pruszkowskiej (od skrzyżowania z ul. Graniczną) i ul. Rzecznej oraz drogi powiatowej nr 3124W obejmującej ul. Główną i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości)

Gmina Kozienice

Przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do ulicy Radomskiej w Kozienicach

Gmina Skaryszew

Budowa drogi gminnej - ulicy Błonie w Skaryszewie wrac z infrastrukturą

Gmina Stara Biała

Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała

Katarzyna Harmata (pok. 641)

tel.: 022 695-64-94, fax: 022 695-65-25
e-mail: kharmata@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Radomski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)

Powiat Radomski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II etap)

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze, od km 6+563 do km 10+208

Powiat Warszawski Zachodni

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w m. Zielonki Wieś w kierunku m. Lipków (od km 2+097 do km 3+739) dł. ok. 1 640 mb, gm. Stare Babice

Gmina Rybno

Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Etap I.

Gmina
Stara Kornica

Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowości Stara Kornica

Gmina Warka

Przebudowa ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Pułaskiego

Gmina Somianka

Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowości Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej 618 Etap I

Gmina Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość nr 440607W

Monika Stosio (pok. 639)

tel.: 022 695-63-82, fax: 022 695-65-25
e-mail: mstosio@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W (od dr.nr 8) - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka - II etap

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk - Goworowo

Powiat Szydłowiecki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów - gr. województwa na odcinkach: Szydłowiec - Gąsawy Rządowe  i Rogów - Bieszków (budowa chodnika)

Gmina Łochów

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz

Gmina
Baboszewo

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych

Gmina Jaktorów

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów

Gmina Repki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 3926W w Repkach

Gmina Staroźreby

Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej relacji Opatówiec - Przedpełce w Gminie Staroźreby

Agata Zbyszyńska (pok. 641)

tel.: 022 695-64-98, fax: 022 695-65-25
e-mail: azbyszynska@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kuzietuły - Goszczyn

Powiat Garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice w m. Górki, Ruda Talubska, Kolonia Izdebno

Gmina
Głowaczów

Budowa drogi gminnej - ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap I

Gmina Wyszków

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do drogi krajowej nr 62

Gmina Pułtusk

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności układu komunikacyjnego na osiedlu Nowaka w Gminie Pułtusk

Powiat Łosicki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2061W i budowa miejsc postojowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Łosice ul.Narutowicza

Powiat Ciechanowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo
- Sulerzyż - Chotum odcinek Ościsłowo - Sulerzyż
w km 0+000 - 2+980 - etap I

Gmina Sarnaki

Przebudowa dróg gminnych nr 200534W (ul. Piłsudskiego) oraz nr 200535W (ul. Teatralna) w Sarnakach

Damian Stańczykowski (pok. 643)

tel.: 022 695-65-83, fax: 022 695-65-25
e-mail: dstanczykowski@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego - Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36

Gmina
Krasnosielc

Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc - Pienice - Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława - Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc

Gmina Długosiodło

Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 realcji Warszawa - Katowice

Gmina Wierzbica

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy

Gmina Wąsewo

Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek

Gmina Słupno

Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno

Rafał Rudnik (pok. 639)

tel.: 022 695-63-30, fax: 022 695-65-25
e-mail: rrudnik@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Sierpecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) o długości 6 709 mb

Radosław Michalski (pok. 643)

tel.: 022 695-67-11, fax: 022 695-65-25
e-mail: radekmichalski@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Legionowski

Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej w Legionowie

Gmina Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej

Gmina
Miasto Płock

Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku (drogi gminne: nr 520005W, 520012W, 520046W, 520102W oraz 520042W) wraz z przebudową istniejących sieci: elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej

Powiat Wyszkowski

Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowościach Ulasek i Skorki

Podziel / Share
07.02.2013, Ilość wejść: 3255, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry