Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2015 roku

Opiekunowie zadań - dane kontaktowe

Koordynator
Katarzyna Harmata (pok. 639)

tel.: 22-695-64-94   fax: 22 695-65-25   kharmata@mazowieckie.pl

 

 

Katarzyna Dziuda (pok. 639)

tel.: 22-695-64-25   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek

Powiat Żuromiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Bujały Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450

Powiat Grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska - Konary - Podgórzyce

Powiat Sierpecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piastki-Gozdowo na długości 4040 mb (na terenie Gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie Gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935)

Powiat Płoński

Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin

Gmina Miasto Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera

Gmina Jadów

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn

Gmina i Miasto Przysucha

Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze

Gmina Miasto Ząbki

Przebudowa i budowa drogi w ulicy Wyzwolenia w Ząbkach

Gmina Mirów

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400305W w miejscowości Mirówek

Gmina Kowala

Przebudowa i remont dróg gminnych nr 350605W i 350608W w miejscowościach Kowala - Maliszów - Grabina poprawiających spójność komunikacyjną pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 733 i nr 744 w Gminie Kowala

Gmina Miasto Płońsk

Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz spójności komunikacyjnej poprzez remont dróg gminnych w Płońsku

Monika Stosio (pok. 643)

tel.: 22-695-63-82   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Zwoleński

Droga powiatowa nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12

Powiat Makowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc od km 10+500 do km 16+257 wraz z przebudową ulic: Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze

Powiat Ciechanowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232 Ościsłowo - Sulerzyż - Chotum odcinek Sulerzyż - Chotum od km 2+980 do km 6+546,5 - etap II

Powiat Węgrowski

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie

Powiat Węgrowski

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z przebudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada

Powiat Białobrzeski

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Gmina Jaktorów

Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych, oraz przebudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów

Gmina Baranowo

Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi powiatowej nr 2536W

Gmina Boguty-Pianki

Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie

Gmina Andrzejewo

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo - Kuleszki - Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki - Nienałty - Budziszewo lokalizacji roboczej km 0+000 - 3+317,79

Gmina Zaręby Kościelne

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo - Nienałty - Szymany - Budziszewo w lok. 0+000 - 2+500,50

Gmina Słupno

Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W

Gmina Tarczyn

Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W na terenie gminy Tarczyn

Gmina Miasto Garwolin

Remont mostu w ciągu ulic: Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa

Edyta Siewak (pok. 639)

tel.: 22-695-69-46   fax: 22 695-65-25   esiewak@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Garwoliński

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1319W w miejscowościach Jagodne, Nowy Puznów, Stary Puznów, łączącej drogi krajowe: nr 17 i nr 76

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki

Gmina Kosów Lacki

Remont drogi gminnej nr 390432W (ul. Nowej) w Kosowie Lackim

Gmina Góra Kalwaria

Przebudowa ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich w miejscowości Czersk gm. Góra Kalwaria

Gmina Lelis

Rozbudowa dróg gminnych 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska

Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki

Rozbudowa ul. Grzeszaka

Gmina Warka

Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic: Cmentarnej i Wysockiego w Warce

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631

Gmina Głowaczów

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz połączeń drogowych poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Długiej i Targowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów

Gmina Kozienice

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Kozienice

Gmina Jabłonna Lacka

Remont drogi gminnej Bujały - Władysławów

Damian Stańczykowski (pok. 641)

tel.: 22-695-65-83   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Szydłowiecki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów - gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny - Etap II

Powiat Sochaczewski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W na odcinku Krubice - Paprotnia

Powiat Sochaczewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie

Gmina Łochów

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza

Gmina Wyszków

Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkowie

Gmina Goworowo

Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworów - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik

Gmina Myszyniec

Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)

Rafał Rudnik (pok. 641)

tel.: 22-695-63-30   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Miński

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn na odc. od km 10+700 do km 13+800

Powiat Pruszkowski

Przebudowa dróg nr 3111W i nr 3112W rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca - etap I

Powiat Płocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5 665,95 km

Powiat Warszawski Zachodni

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4137W (ul. Wojska Polskiego) i 4119W (ul. Sochaczewska) od drogi krajowej nr 92 w m. Jawczyce do ul. Szkolnej w m. Macierzysz wraz z przebudową ronda w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki

Powiat Legionowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od ul. Z. Krasińskiego do ul. Parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. B. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (odcinek od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w mieście Legionowie

Powiat Ostrowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2632W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica

Gmina Olszewo - Borki

Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki

Gmina Krasnosielc

Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu

Gmina Miasto Przasnysz

Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic S. Starzyńskiego i Różanej oraz remont mostu w ul. Przemysłowej

Gmina Długosiodło

Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włościańska Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie Gminy Długosiodło

Miasto Płock

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W

Gmina Łąck

Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej

Gmina Zwoleń

Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu

Gmina Żabia Wola

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach - etap I

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 15.01.2015, Ilość wejść: 1738, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry