Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2015 roku

Opiekunowie zadań - dane kontaktowe

Koordynator
Katarzyna Harmata (pok. 639)

tel.: 22-695-64-94   fax: 22 695-65-25   kharmata@mazowieckie.pl

 

 

Katarzyna Dziuda (pok. 639)

tel.: 22-695-64-25   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Pułtuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek

Powiat Żuromiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Bujały Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450

Powiat Grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska - Konary - Podgórzyce

Powiat Sierpecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piastki-Gozdowo na długości 4040 mb (na terenie Gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie Gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935)

Powiat Płoński

Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin

Gmina Miasto Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera

Gmina Jadów

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn

Gmina i Miasto Przysucha

Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze

Gmina Miasto Ząbki

Przebudowa i budowa drogi w ulicy Wyzwolenia w Ząbkach

Gmina Mirów

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400305W w miejscowości Mirówek

Gmina Kowala

Przebudowa i remont dróg gminnych nr 350605W i 350608W w miejscowościach Kowala - Maliszów - Grabina poprawiających spójność komunikacyjną pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 733 i nr 744 w Gminie Kowala

Gmina Miasto Płońsk

Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz spójności komunikacyjnej poprzez remont dróg gminnych w Płońsku

Monika Stosio (pok. 643)

tel.: 22-695-63-82   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Zwoleński

Droga powiatowa nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12

Powiat Makowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc od km 10+500 do km 16+257 wraz z przebudową ulic: Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze

Powiat Ciechanowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232 Ościsłowo - Sulerzyż - Chotum odcinek Sulerzyż - Chotum od km 2+980 do km 6+546,5 - etap II

Powiat Węgrowski

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie

Powiat Węgrowski

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z przebudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada

Powiat Białobrzeski

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Gmina Jaktorów

Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych, oraz przebudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów

Gmina Baranowo

Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi powiatowej nr 2536W

Gmina Boguty-Pianki

Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie

Gmina Andrzejewo

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo - Kuleszki - Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki - Nienałty - Budziszewo lokalizacji roboczej km 0+000 - 3+317,79

Gmina Zaręby Kościelne

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo - Nienałty - Szymany - Budziszewo w lok. 0+000 - 2+500,50

Gmina Słupno

Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W

Gmina Tarczyn

Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W na terenie gminy Tarczyn

Gmina Miasto Garwolin

Remont mostu w ciągu ulic: Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa

Edyta Siewak (pok. 639)

tel.: 22-695-69-46   fax: 22 695-65-25   esiewak@mazowieckie.pl

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Garwoliński

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1319W w miejscowościach Jagodne, Nowy Puznów, Stary Puznów, łączącej drogi krajowe: nr 17 i nr 76

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis

Powiat Ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki

Gmina Kosów Lacki

Remont drogi gminnej nr 390432W (ul. Nowej) w Kosowie Lackim

Gmina Góra Kalwaria

Przebudowa ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich w miejscowości Czersk gm. Góra Kalwaria

Gmina Lelis

Rozbudowa dróg gminnych 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska

Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki

Rozbudowa ul. Grzeszaka

Gmina Warka

Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic: Cmentarnej i Wysockiego w Warce

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631

Gmina Głowaczów

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz połączeń drogowych poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Długiej i Targowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów

Gmina Kozienice

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Kozienice

Gmina Jabłonna Lacka

Remont drogi gminnej Bujały - Władysławów

Damian Stańczykowski (pok. 641)

tel.: 22-695-65-83   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Szydłowiecki

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów - gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny - Etap II

Powiat Sochaczewski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W na odcinku Krubice - Paprotnia

Powiat Sochaczewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie

Gmina Łochów

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza

Gmina Wyszków

Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkowie

Gmina Goworowo

Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworów - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik

Gmina Myszyniec

Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)

Rafał Rudnik (pok. 641)

tel.: 22-695-63-30   fax: 22 695-65-25   Kliknij aby pobrać adres e-mail

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Powiat Miński

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn na odc. od km 10+700 do km 13+800

Powiat Pruszkowski

Przebudowa dróg nr 3111W i nr 3112W rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca - etap I

Powiat Płocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5 665,95 km

Powiat Warszawski Zachodni

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4137W (ul. Wojska Polskiego) i 4119W (ul. Sochaczewska) od drogi krajowej nr 92 w m. Jawczyce do ul. Szkolnej w m. Macierzysz wraz z przebudową ronda w m. Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki

Powiat Legionowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od ul. Z. Krasińskiego do ul. Parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. B. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (odcinek od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w mieście Legionowie

Powiat Ostrowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2632W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica

Gmina Olszewo - Borki

Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki

Gmina Krasnosielc

Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu

Gmina Miasto Przasnysz

Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic S. Starzyńskiego i Różanej oraz remont mostu w ul. Przemysłowej

Gmina Długosiodło

Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włościańska Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie Gminy Długosiodło

Miasto Płock

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W

Gmina Łąck

Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60 - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej

Gmina Zwoleń

Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu

Gmina Żabia Wola

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach - etap I

 

Podziel / Share
15.01.2015, Ilość wejść: 2141, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry