Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2015 roku

Wykorzystanie oszczędności w ramach Programu

Decyzją wojewody mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego, w 2015 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na dofinansowanie kolejnych inwestycji z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem proporcji podziału środków pomiędzy zadania znajdujące się na liście dróg gminnych i powiatowych.

Warunkiem zarekomendowania Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania nowych zadań, zgodnie z punktem 11.6. Programu, będzie złożenie przez Wnioskodawców pisemnych oświadczeń, że zadania zostaną wykonane i opłacone w roku w którym dotacja została udzielona i powinna zostać rozliczona, tj. do 31 grudnia 2015 roku.

Przekazanie uzyskanych oszczędności, na dofinansowanie kolejnych zadań, umożliwi zrealizowanie większej liczby inwestycji, istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 20.03.2015, Ilość wejść: 1099, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry