Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Realizacja zadań w 2015 roku

Wykorzystanie oszczędności w ramach Programu

Decyzją wojewody mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego, w 2015 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na dofinansowanie kolejnych inwestycji z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem proporcji podziału środków pomiędzy zadania znajdujące się na liście dróg gminnych i powiatowych.

Warunkiem zarekomendowania Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do dofinansowania nowych zadań, zgodnie z punktem 11.6. Programu, będzie złożenie przez Wnioskodawców pisemnych oświadczeń, że zadania zostaną wykonane i opłacone w roku w którym dotacja została udzielona i powinna zostać rozliczona, tj. do 31 grudnia 2015 roku.

Przekazanie uzyskanych oszczędności, na dofinansowanie kolejnych zadań, umożliwi zrealizowanie większej liczby inwestycji, istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
20.03.2015, Ilość wejść: 1624, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry