Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2017

Ostateczna lista rankingowa na 2017 rok

30 listopada 2016 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" na rok 2017.

Do 20 grudnia 2016 roku ostateczna lista rankingowa zostanie zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.11.2016, Ilość wejść: 8799, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry