Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2018

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej

Zgodnie z punktem IX.3. Programu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej do Wojewody Mazowieckiego w terminie określonym w harmonogramie, tj. do 3 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu). Wniesienie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny wniosku.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 27.10.2017, Ilość wejść: 3244, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry