Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2018

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej

Zgodnie z punktem IX.3. Programu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej do Wojewody Mazowieckiego w terminie określonym w harmonogramie, tj. do 3 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu). Wniesienie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny wniosku.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 27.10.2017, Ilość wejść: 2855, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry