Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2018

Ostateczna lista rankingowa na 2018 rok

29 listopada 2017 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" na rok 2018.

Do 20 grudnia 2017 roku ostateczna lista rankingowa zostanie zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Do 31 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.11.2017, Ilość wejść: 3193, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry