Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Dokumenty do pobrania dotyczące Programu i naboru (aktualizacja wniosku o dofinansowanie 14.10.2015)

Poniżej zamieszczono zatwierdzony 8 września 2015 roku Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z dokumentami do tego Programu.

Ponadto, zgodnie z zapisem pkt. IX.1 projektu Programu „Wojewoda ogłaszając nabór, w ogłoszeniu może wskazać dodatkowo dokumenty inne niż wymienione we wzorze wniosku przyjętym przez ministra do spraw transportu”.

UWAGA! Wniosek o dofinansowanie został skorygowany w kryterium 1. rozbudowa/budowa - pozycje do wyboru z listy rozwijanej w kategorii drogi oraz ruchu rowerzystów. Zalecane drukowanie wniosku w poziomie. Wszelkie zmiany we wniosku po 08.10.2015 r. dotyczyły korekt błędów oraz formatowania.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.09.2015, Ilość wejść: 6284, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry