Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Dokumenty do pobrania dotyczące Programu i naboru (aktualizacja wniosku o dofinansowanie 14.10.2015)

Poniżej zamieszczono zatwierdzony 8 września 2015 roku Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z dokumentami do tego Programu.

Ponadto, zgodnie z zapisem pkt. IX.1 projektu Programu „Wojewoda ogłaszając nabór, w ogłoszeniu może wskazać dodatkowo dokumenty inne niż wymienione we wzorze wniosku przyjętym przez ministra do spraw transportu”.

UWAGA! Wniosek o dofinansowanie został skorygowany w kryterium 1. rozbudowa/budowa - pozycje do wyboru z listy rozwijanej w kategorii drogi oraz ruchu rowerzystów. Zalecane drukowanie wniosku w poziomie. Wszelkie zmiany we wniosku po 08.10.2015 r. dotyczyły korekt błędów oraz formatowania.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.09.2015, Ilość wejść: 5708, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry