Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z 22.10.2015 r. ws. zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków na rok 2016

 

Warszawa, 22 października 2015  r.

                   

WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

z 22 października 2015 r.

w sprawie zmiany Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego
pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
"

 

W części Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2015 roku, dotyczącej wymaganych załączników do wniosku o dofinansowania, poza obowiązkowymi załącznikami określonymi w Uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Program, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku, gdy w kryterium nr 5 – Kontynuacja zadania – wyszczególniono inwestycje zrealizowane w danym ciągu drogowym, a do wniosku nie dołączono pozwolenia na ich użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przedłożonego właściwemu organowi nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem
/ adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ), do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, czy dla zrealizowanych inwestycji wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
W przypadku, jeżeli uzyskanie tego pozwolenia nie było wymagane, do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć protokoły odbioru końcowego dla tych inwestycji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje powyższymi dokumentami, gdyż
w kryterium kontynuacja wskazuje inwestycje realizowane, ale jeszcze niezakończone i/lub nieoddane do użytkowania, w województwie mazowieckim, jako potwierdzenie kontynuacji akceptowane będą również następujące dokumenty:

  • protokół odbioru robót,
  • kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji,
  • informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzieleniu dotacji na jej realizację.
Podziel / Share
23.10.2015, Ilość wejść: 2132, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry