Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2016 roku

Zaktualizowana Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań - zatwierdzona 26 października 2016 r.

26 października 2016 roku wojewoda mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera zatwierdził zaktualizowaną Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.
 

Na zatwierdzonej liście znalazły się 3 nowe zadania, które realizowane będą przez:

Powiat Radomski, Gminę Gózd oraz Gminę Miasto Marki.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 26.10.2016, Ilość wejść: 685, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry