Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja zadań w 2018 roku

Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” beneficjenci są zobowiązani zamieścić tablice informacyjne na początku i na końcu zrealizowanego zadania.

Rozmiar oraz wzór tablicy nie został sprecyzowany. Standardowym rozmiarem tablic jaki jest często stosowany to 120x80 cm. Program także nie posiada swojego logo.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 15.01.2018, Ilość wejść: 198, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry