Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Na "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" zostanie przeznaczone łącznie 1,3 mld złotych. Województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje na drogi lokalne. W naszym województwie będzie to: 47 808 607,00 zł.

Przedmiotem wsparcia w ramach Programu będą zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie lub planowane do realizacji.

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
  2. powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
  3. poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.
Podziel / Share
28.03.2018, Ilość wejść: 27269, Rejestr zmian
do góry