Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Informacja dot. terminu publikacji listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Zgodnie z harmonogramem naboru i weryfikacji wniosków o dofinansowanie zawartym w załączniku do Uchwały nr 53/2018 Rady Ministrów z 19 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” Wojewoda Mazowiecki przekazał wstępną listę zadań oraz informację o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2017 poz. 1376 t.j., ze  zm.).

Do 31 maja 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju wyda opinię w oparciu o którą Wojewoda Mazowiecki dokona ostatecznego podziału zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawowe (do wysokości alokacji przewidzianej dla województwa mazowieckiego) oraz rezerwowe.

Wyżej wymieniona lista zostanie następnie opublikowana na stronie www.mazowieckie.pl pod bannerem „Programy rozwoju sieci dróg lokalnych” w zakładce Programu.

Podziel / Share
25.05.2018, Ilość wejść: 7036, Rejestr zmian
do góry