Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2018 - 2020

Nabór projektów na 2019 r.

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. w ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych, tj.:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300 000 zł/maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

3)      1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

1)      4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  - łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 4a - Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego;

50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych;

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – wyłącznie do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek – 2 egz., załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „razem bezpieczniej”.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Dąbrowska, 30.11.2018, Ilość wejść: 295, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry