Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2018 - 2020

Nabór projektów na 2019 r.- rekomendowane projekty.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 31 stycznia 2019 r.


W trakcie posiedzenia Grupy Robocze (wg celów szczegółowych) dokonały oceny merytorycznej przesłanych wniosków i przedstawiły propozycje rekomendacji 22 projektów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym:

Cel szczegółowy nr 1 - Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – rekomendacja 4 projektów, w tym:

1.      Projekty na cel szczegółowy główny nr 1:

1)     Gmina Jedlińsk pn. „BĄDŹ BEZPIECZNY W SZKOLE – BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”;

2)     Polski Czerwony Krzyż w Warszawie pn. „Nie dać zaginąć, zaginionych odnaleźć – zwiększenie skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa mazowieckiego”;

3)      Gmina Nowe Miasto nad Pilicą pn. „System miejskiego monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą – kontynuacja”.

2.      Projekt na cel priorytetowy 1a – budowa miasteczka ruchu drogowego:

1)    Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka  pn. „Miasteczko ruchu drogowego w Ostrowi Mazowieckiej”.

3.      Mikroprojekt:

1)    Gmina Bielany pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w otoczeniu szkół i centrum życia społecznego w Gminie Bielany poprzez stworzenie systemu monitoringu na terenie Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu”.

Cel szczegółowy nr 2Bezpieczne przejścia dla pieszych – rekomendacja 11 projektów, w tym:

1.      Projekty na cel szczegółowy główny nr 2:

1)   Gmina Miasta Gostynina pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja”;

2)   Powiat Płoński pn. „Modernizacja czterech przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym”;

3)   Miasto Otwock pn. „Bezpieczny pieszy w Otwocku”;

4)   Powiat Pruszkowski pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców (etap II)”.    

2.      Projekty na cel priorytetowy 2a – bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym:

1)   Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu pn. „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”;

2)   Gmina Jasieniec pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Jasieniec”;

3)   Miasto Mińsk Mazowiecki pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim”.

3.      Projekty na cel priorytetowy 2b – bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym:

1)       Stowarzyszenie CO ZA JAZDA! w Radomiu pn. „Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów „CoZaJazda”;

2)       Stowarzyszenie CO ZA JAZDA! w Radomiu pn. „Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów „CoZaJazda!” – jak nas widzą, tak o nas piszą – promocja działań” – MIKROPROJEKT.

4.      Mikroprojekty:

1)   Gmina Brwinów pn. „Bezpieczny pieszy w centrum Brwinowa – modernizacja przejść dla pieszych”;

2)   Gmina Osieck pn. „Bezpieczny TY …Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”.

Cel szczegółowy nr 3 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – rekomendacja 4 projektów, w tym:

1.      Projekty na cel szczegółowy główny nr 3:

1)      Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej pn. „Ostrowska Akademia Bezpiecznego Nastolatka” Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży powiatu ostrowskiego”;

2)      Powiat Płoński pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i mlodzieży w Powiecie Płońskim”.

2.      Projekty na cel priorytetowy 3a – przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży:

1)      Gmina Łaskarzew pn. „Hejt rujnuje – szacunek buduje”.

3.      Projekt na cel priorytetowy 3b – zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy”:

1)      Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe KUKUŁKA w Wierzbicy pn. „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję!”.  

Cel szczegółowy nr 4 - Edukacja dla bezpieczeństwa – rekomendacja 3 projektów, w tym:

1.      Projekty na cel szczegółowy główny nr 4:

1)      Starostwo Powiatowe w Radomiu pn. „Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i mlodzieży oraz współpraca ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radomskiego”;

2)      Starostwo Powiatowe w Wołominie  pn. „Działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego”.

2.      Projekt na cel priorytetowy 4b – bezpieczeństwo nad wodą i w górach:

1)      Powiat Lipski pn. „Bezpiecznie nad wodą w gminie Solec nad Wisłą”.

 

Zarekomendowane projekty zostały przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.


INFORMACJA


w związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z dnia 2 stycznia 2019 r.) dotycząca zmiany terminu rekomendacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 uprzejmie informuję, że zostaje wydłużony termin składania projektów o dofinansowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.


Ponadto informuję, że pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.


Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. w ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych, tj.:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300 000 zł/maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

3)      1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

1)      4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  - łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 4a - Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

4)      1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego;

50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych;

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – wyłącznie do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek – 2 egz., załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
30.11.2018, Ilość wejść: 2260, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry