Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

13.03.2014

„Kibicuję bezpiecznie” – konkurs dla samorządów

  •  Logo programu "Razem bezpieczniej"
    Logo programu "Razem bezpieczniej"

Promocja wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego kibicowania – to cel ogólnopolskiego konkursu dla samorządów, ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW). Prace z Mazowsza można przesyłać do 4 kwietnia br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez MSW do 9 maja br. Z całej Polski wyłonione zostaną trzy najlepsze projekty. Łączna wartość nagród to 120 tys. zł. Konkurs jest organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Gminy i powiaty mogą zgłaszać projekty promujące wśród dzieci i młodzieży zasady  bezpiecznego kibicowania poprzez:

  • popularyzowanie zasady „fair play” oraz zasad kulturalnego kibicowania,
  • propagowanie wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych związanych z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych,
  • kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Projekty należy przesyłać do 4 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap - wyłonienie przez wojewodę 2 najlepszych projektów - do  18 kwietnia br.
  • II etap – wybór najlepszych projektów przez MSW - do  9 maja br.

Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio: za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, a za trzecie – 20 tys. zł (łącznie 120 tys. zł). Środki otrzymają wojewodowie, którzy następnie przekażą je zwycięskim gminom lub powiatom.

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie” finansowany jest ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie na stronie internetowej MSW.


„Razem bezpieczniej” to rządowy program, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za koordynację programu odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 13.03.2014, Ilość wejść: 1304, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry