Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.04.2014

Racjonalna gospodarka nawozami

Pragniemy poinformować, że w ramach działań prośrodowiskowych i proponowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna pn. "Racjonalna gospodarka nawozami".

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach, szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.

Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki  nawozami  na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma przekonać rolników do potrzeby poprawy praktyk rolniczych w celu optymalizacji nawożenia i ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód.

Głównymi partnerami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji kampanii informacyjnej są Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz Kasa Rolnicznego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w kampanii są materiały informacyjne, w tym plakat i ulotka o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Zapraszamy do zapoznania się z kampanią na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 22.04.2014, Ilość wejść: 1188, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry