Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.04.2014

Racjonalna gospodarka nawozami

Pragniemy poinformować, że w ramach działań prośrodowiskowych i proponowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna pn. "Racjonalna gospodarka nawozami".

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach, szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.

Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki  nawozami  na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma przekonać rolników do potrzeby poprawy praktyk rolniczych w celu optymalizacji nawożenia i ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód.

Głównymi partnerami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji kampanii informacyjnej są Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz Kasa Rolnicznego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w kampanii są materiały informacyjne, w tym plakat i ulotka o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Zapraszamy do zapoznania się z kampanią na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Iwo Gregorius, 22.04.2014, Ilość wejść: 878, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry