Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

12.05.2014

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  •  Schemat obrazujący zmiany
    Schemat obrazujący zmiany

Pragniemy poinformować, że z dniem 11 maja 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183).

Najważniejsze zmiany wynikające z noweilizacji ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne to:

  • Ułatwienie obywatelom i administracji korespondencji drogą elektroniczną. W przypadku korespondencji drogą elektroniczną będzie obowiązywać – tak jak w korespondencji papierowej - zasada dwóch awiz (zawiadomień). Jeśli więc obywatel wybierze drogę elektroniczną, to dostanie zawiadomienie, że odpowiedź czeka w elektronicznej skrzynce podawczej urzędu. Jeśli jej nie odbierze, nie trzeba będzie jej wysyłać tradycyjną pocztą (tak jak wymaga tego prawo obowiązujące do 11 maja). Obywatel otrzyma po prostu powtórne elektroniczne zawiadomienie. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego zawiadomienia przesyłka będzie uznawana za doręczoną, a obywatel będzie mógł się z nią zapoznać nawet po tym terminie (co nie jest możliwe w przypadku papierowej korespondencji awizowanej przez pocztę). Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.
  • Droga elektroniczna nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja do urzędu powinna być odpowiednio uwierzytelniona (tożsamość piszącego ma być potwierdzona – np. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Dlatego ważne jest zwracanie obywatelom uwagi, że nowa ustawa ułatwia załatwianie spraw poprzez składanie pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem ESP (a nie przez wysyłanie maila).
  • Obywatelowi łatwiej będzie złożyć e-pismo - urzędy dzięki nowej ustawie mają udostępnić elektroniczne skrzynki podawcze – ESP (miejsca do przyjmowania e-korespondencji) - jeżeli jeszcze tego nie zrobiły. Ta zmiana może spowodować, że więcej korespondencji trafi do urzędu drogą elektroniczną – i powinniśmy dobrze się na to przygotować. Ponadto urzędy będą miały obowiązek przekazać Ministrowi Administracji i Cyfryzacji informacje o adresie ESP, a minister udostępni listę adresów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Ułatwi to obywatelom kontakt z urzędami.
  • Zwiększenie liczby e-usług udostępnianych dla obywateli. Usługi, które można załatwić drogą elektroniczną, mają być udostępniane przez urzędy na ePUAP. Dla administracji oznacza to, że trzeba będzie przygotować nie tylko wzór dokumentu elektronicznego, ale także działający formularz i opis usługi. Zmiana ta powinna sprawić, że obywatele będą częściej korzystali z drogi elektronicznej w załatwianiu spraw.
  • Im więcej e-usług, tym bardziej potrzebne jest narzędzie do korzystania z nich – czyli możliwość poprawnego uwierzytelnienia się. Dlatego nowa ustawa rozszerza sieć miejsc, gdzie będzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP - m.in. o placówki Poczty Polskiej i banki.
Podziel / Share
Iwo Gregorius, 12.05.2014, Ilość wejść: 3213, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry