Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.07.2014

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

W związku z trwającym sezonem letnim, w tym wakacjami dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwiększoną liczbą osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport oraz rekreację na obszarach wodnych województwa mazowieckiego, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a zapewnienie tego bezpieczeństwa polega m.in. na:

  • dokonaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych,
  • prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym oznakowanie miejsc niebezpiecznych, objęcie nadzorem tych miejsc oraz uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia i zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,
  • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Wymieniona wyżej analiza zagrożeń (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) powinna być sporządzana we współpracy z Policją oraz działającymi na danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Jednocześnie informujemy, że w ramach prac Zespołu ds. utonięć, działającego przy wojewodzie mazowieckim, został opracowany Raport w sprawie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa mazowieckiego. W celu ułatwienia dokonania analizy zagrożeń, bez której trudno jest mówić o właściwym zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, został także opracowany wzór Analizy zagrożeń obszaru wodnego (oba dokumenty do pobrania na stronie http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/ratownictwo/ratownictwo-wodne/28747,Ratownictwo-wodne.html).

Zespół ds. utonięć zorganizował również warsztaty dla przedstawicieli Policji i podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego dotyczące zasad współpracy z jednostkami samorządu gminnego przy dokonywaniu analizy zagrożeń na obszarach wodnych oraz związanej z tym dokumentacji. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się na bieżąco aktualizowana lista podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe).

Informacje o sposobie realizacji dyspozycji zawartych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych prosimy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do 31 października 2014 r.

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 25.07.2014, Ilość wejść: 1352, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry