Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.07.2014

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

W związku z trwającym sezonem letnim, w tym wakacjami dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwiększoną liczbą osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport oraz rekreację na obszarach wodnych województwa mazowieckiego, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a zapewnienie tego bezpieczeństwa polega m.in. na:

  • dokonaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych,
  • prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym oznakowanie miejsc niebezpiecznych, objęcie nadzorem tych miejsc oraz uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia i zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,
  • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Wymieniona wyżej analiza zagrożeń (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) powinna być sporządzana we współpracy z Policją oraz działającymi na danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Jednocześnie informujemy, że w ramach prac Zespołu ds. utonięć, działającego przy wojewodzie mazowieckim, został opracowany Raport w sprawie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa mazowieckiego. W celu ułatwienia dokonania analizy zagrożeń, bez której trudno jest mówić o właściwym zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, został także opracowany wzór Analizy zagrożeń obszaru wodnego (oba dokumenty do pobrania na stronie http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/ratownictwo/ratownictwo-wodne/28747,Ratownictwo-wodne.html).

Zespół ds. utonięć zorganizował również warsztaty dla przedstawicieli Policji i podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego dotyczące zasad współpracy z jednostkami samorządu gminnego przy dokonywaniu analizy zagrożeń na obszarach wodnych oraz związanej z tym dokumentacji. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się na bieżąco aktualizowana lista podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe).

Informacje o sposobie realizacji dyspozycji zawartych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych prosimy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do 31 października 2014 r.

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 25.07.2014, Ilość wejść: 1697, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry