Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

01.08.2014

Dodatkowy nabór wniosków w ramach realizacji programu Radosna Szkoła 2014

Pragniemy poinformować, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wnioski mogą być składane odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – dotyczy szkół, które nie skorzystały jeszcze z programu w poszczególnym zakresie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji” - „Radosna szkoła”.

Program rządowy zakłada, że wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i stworzy bezpieczne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.  

Zachęcam organy prowadzące oraz szkoły do udziału w programie. Jest on niewątpliwie szansą dla publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym szkoły zostaną dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków, a nauczyciele otrzymają dodatkowe wsparcie, które ułatwi realizowanie podstawy programowej.

W związku z tym, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja programu, w sposób szczególny zachęcam do złożenia wniosków na zakup pomocy dydaktycznych, aby wyposażyć te szkoły, które nie skorzystały do tej pory z programu.

Do wykorzystania w 2014 roku pozostała kwota ponad 600 tysięcy zł.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie (pok. 107) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, do 10 września 2014 r. z dopiskiem na kopercie „RADOSNA SZKOŁA”.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl; link bezpośredni: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7541/dodatkowy-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-radosna-szko%C5%82a-2014.html

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 01.08.2014, Ilość wejść: 1248, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry