Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

01.08.2014

Dodatkowy nabór wniosków w ramach realizacji programu Radosna Szkoła 2014

Pragniemy poinformować, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wnioski mogą być składane odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – dotyczy szkół, które nie skorzystały jeszcze z programu w poszczególnym zakresie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji” - „Radosna szkoła”.

Program rządowy zakłada, że wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i stworzy bezpieczne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.  

Zachęcam organy prowadzące oraz szkoły do udziału w programie. Jest on niewątpliwie szansą dla publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym szkoły zostaną dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków, a nauczyciele otrzymają dodatkowe wsparcie, które ułatwi realizowanie podstawy programowej.

W związku z tym, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja programu, w sposób szczególny zachęcam do złożenia wniosków na zakup pomocy dydaktycznych, aby wyposażyć te szkoły, które nie skorzystały do tej pory z programu.

Do wykorzystania w 2014 roku pozostała kwota ponad 600 tysięcy zł.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie (pok. 107) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, do 10 września 2014 r. z dopiskiem na kopercie „RADOSNA SZKOŁA”.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl; link bezpośredni: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7541/dodatkowy-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-radosna-szko%C5%82a-2014.html

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 01.08.2014, Ilość wejść: 969, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry