Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

06.08.2014

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Pragniemy poinformować, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosiła coroczny konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym tematem konkursu jest „Zapobieganie Handlowi Ludźmi”.

Za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialne są Włochy, jako kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji Dobrych Praktyk EUCPN, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia br. w Rzymie. Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 000 euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie 2 nagród po 5 000 euro dla 2 wyróżnionych projektów.

Projekty należy przesyłać pocztą do 31 sierpnia br. na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs ECPA” oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: wps@mazowieckie.pl.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wojewoda mazowiecki po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów, przekaże wnioski konkursowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSW. Informacja dotycząca konkursu zamieszczona jest na stronie internetowej www.msw.gov.pl w zakładce: Współpraca międzynarodowa/EUCPN.

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych w ministerstwie jest pani Anna Rodek (e-mail: anna.rodek@msw.gov.pl, tel. 022 601-70-62).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
06.08.2014, Ilość wejść: 1487, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry