Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

11.09.2014

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Pragniemy poinformować, że Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkołach i placówkach.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Projekty konkursowe powinny wpisywać się w co najmniej jedno zadanie spośród priorytetowych zadań rekomendowanych do realizacji w projektach na rok 2014.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7718/otwarty-konkurs-ofert-rządowy-program-039bezpieczna-i-przyjazna-szkoła039.html

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 11.09.2014, Ilość wejść: 914, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry