Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

11.09.2014

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Pragniemy poinformować, że Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkołach i placówkach.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Projekty konkursowe powinny wpisywać się w co najmniej jedno zadanie spośród priorytetowych zadań rekomendowanych do realizacji w projektach na rok 2014.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7718/otwarty-konkurs-ofert-rządowy-program-039bezpieczna-i-przyjazna-szkoła039.html

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 11.09.2014, Ilość wejść: 1143, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry