Pomoc dla niepełnosprawnych

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIA 2018

 

 

Nr Data Tytuł Pobierz Publikacja
1 09.01.2018r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r,  
2 17.01.2018r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2018r. Dz. Urz. poz. 638
3 23.01.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim  
4 31.01.2018r. o ogłoszeniu Rozporządzenia Porządkowego Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zakazu poruszania się na określonym obszarze w m.st. Warszawa  
5 12.02.2018r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.” Dz.Urz. poz. 1528
6 28.03.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m​powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego Dz. Urz. poz.3114
7 06.06.2018r. podające do wiadomości Rozporządzenie Porządkowe nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy  
8 27.06.2018r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa mazowieckiego Dz.Urz. poz. 6599
9 28.06.2018r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego Dz.Urz. poz. 6600
10 02.07.2018r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2018 r.” Dz.Urz. poz. 6842
11 27.06.2018r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego Dz. Urz. Poz.6601
12 20.09.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego Dz. Urz. poz. 8957
14 02.01.2019r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  

 

Podziel / Share
18.01.2018, Ilość wejść: 2794, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry