Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z roku 2016

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 r.

 

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiany/Uchylenia

Publikacja

1 25.01.2016r. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego

  Dz. Urz. Woj. poz. 865
2 20.06.2016r. Rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m.st. Warszawy   Dz. Urz. Woj. poz. 5559
3 5.07.2016r. Rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach uchylone rozp. nr 6 z 5.10.2016r. Dz. Urz. Woj. poz. 6060
4 12.08.2016r. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

zm. rozporządzeniem nr 5 z 24.08.2016r.

zm. rozporządzeniem nr 7 z 17.11.2016r.

Dz. Urz. Woj. poz. 7467
5 24.08.2016r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny   Dz. Urz. Woj. poz. 7649
6 5.10.2016r. Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach   Dz. Urz. Woj. poz. 8622
7 17.11.2016r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny   Dz. Urz. Woj. poz. 9846
8 29.12.2016r. Rozporzadzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim
na 2017 r.
  Dz. Urz. Woj. poz. 12002
Podziel / Share
Beata Darnowska, 26.01.2016, Ilość wejść: 5081, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry