Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 2011 rok

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2011 r.

 

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiany/Uchylenia

Publikacja

1 17.01.2011r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

uchylone Rozp. Nr 2 z 27.01.2011r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 5 ,poz. 194
 2 27.01.2011r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 9 ,poz. 328
 3 02.03.2011r.  w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego       Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 1020
 4 23.05.2011r.  w sprawie zakazu noszenia broni palnej przez osoby prywatne w czasie 17 spotkania Prezydentów Europy Środkowej oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 84, poz. 2676
 5 25.05.2011r.  w sprawie wprowadzenia zakazu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy      Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 764
 6  26.05.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dodatku na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2011 r.       Dz.Urz. Woj.Maz. Nr.90 poz.2885
7 21.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy    Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 174, poz. 5418
8 8.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy    Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 228, poz.7150
9 22.12.2011r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2012r.    Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz.8482

84

Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 3944, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry