Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 2010 rok

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2010 r.

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiany/Uchylenia

Publikacja

1 12.01.2010 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt

Dz.Urz.Woj.Maz.  Nr 10, poz. 162
2 21.01.2010 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego

uchylone rozp. Nr 3 z 02.03.2011 r. Dz.Urz.Woj.Maz.  Nr 15, poz. 244
 3 13.04.2010r.   w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2010 r.       Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74 po.z 1137 
16.04.2010 r.    w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy       Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 76, poz. 1177 
 5  29.05.2010r. w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzetem pływającym na obszarze objętym powodzią      uchylone rozp nr 8 z 27.09.2010r.  Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 110 poz. 2172
 6  05.06.2010r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objętym strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porzadku spokoju i bezpieczeństwa publicznego         Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 115 poz. 2372
 7  09.06.2010r.  w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objetym powodzią   uchylone rozp nr 9 z 27.09.2010r.  Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 poz. 2412
 8  27.09.2010r. uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią        Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 170, poz. 4231
 9  27.09.2010r.  uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią        Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 170, poz. 4232
 10 12.10.2010r.  w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie województwa mazowieckiego       Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 176 poz. 4508
 11 31.12.2010r.   w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2011 r.   zm rozp nr 6 z 26.05.2011r.    Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221, poz. 7607

 

Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 2879, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry