Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 2009 rok

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2009 r.

 

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiany/Uchylenia

Pobierz

Publikacja

1 06.01.2009 zmieniające rozporzadzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 1
2 06.01.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 2
3 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 857
4 02.03.2009 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 858
5 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 859
6 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 860
7 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 861
8 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 862
9 02.03.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu łosickiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 863
10 02.03.2009 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 36, poz. 864
11 17.03.2009 w sprawie określania siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego

Rozp. Nr 2 z 21.01.2010 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 46, poz. 1131
12 25.03.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 46, poz. 1132
13 22.04.2009 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009r.

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 57, poz. 1445
14 30.06.2009 sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 106, poz. 3033
15 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3630
16 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3631
17 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu nowodworskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3632
18 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3633
19 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3634
20 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3635
21 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3636
22 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu legionowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3637
23 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wyszkowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3638
24 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3639
25 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3640
26 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3641
27 31.07.2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3642
28 24.09.2009 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt

Rozp. Nr 1 z 12.01.2010 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 152, poz. 4558
Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 7674, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry