Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 2008 rok

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2008 r.

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiana/Uchylenie

Pobierz

Publikacja

1 11.01.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mokobody

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 63
2 15.01.2008 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 64
3 17.01.2008 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 3 poz. 86
4 28.01.2008 w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Rozp. Nr 28 z 01.07.2008 r.

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 9 poz. 297
5 28.01.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dęby Młocińskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 9 poz. 298
6 31.01.2008 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 11 poz. 360
7 01.02.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 12 poz. 411
8 06.02.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Skarżysko"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 676
9 06.02.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Majdów"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 677
10 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu przasnyskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1066
11 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przasnyskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1067
12 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1068
13 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1069
14 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1070
15 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1071
16 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie powiatu ostrołęckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1072
17 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrołęckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1073
18 29.02.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Sycyna"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1074
19 29.02.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Rzeki Mogielanki"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1075
20 03.03.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Rzeki Łydyni"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 32 poz. 1181
21 12.03.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków - Makowiec

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1285
22 17.03.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Modrzewina"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 43 poz. 1531
23 17.03.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sokół"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 43 poz. 1532
24 07.04.2008 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008r.

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1722
25 07.04.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radom

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1723
26 30.05.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 91 poz. 3263
27 30.05.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 91 poz. 3264
28 01.07.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 118 poz. 4211
29 17.07.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4336
30 18.07.2008 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dębe"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4337
31 18.07.2008 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Podbiel"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4338
32 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5330
33 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5331
34 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5332
35 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5333
36 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5334
37 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5335
38 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5336
39 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5337
40 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5338
41 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339
42 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Korytnica

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5529
43 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5530
44 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowala

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5531
45 28.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubowidz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5532
46 28.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5533
47 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgrów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5534
48 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchożebry

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5535
49 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Paprotnia

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5536
50 11.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogielnica

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 171 poz. 6077
51 15.09.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borowe

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 171 poz. 6078
52 01.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jadów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6166
53 01.10.2008 zmienające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lutocin

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6167
54 02.10.2008 zmienające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakole Wawerskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6168
55 09.10.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębina"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 182 poz. 6520
56 13.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 185 poz. 6629
57 24.10.2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Stawy Siedleckie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7018
58 24.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osieck

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7019
59 24.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skórzec

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7020
60 24.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7021
61 24.10.2008 zmieniające roporządzenie w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7022
62 24.10.2008 zmieniające roporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łaskarzew

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7023
63 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7024
64 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7025
65 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7026
66 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu grójeckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7027
67 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7028
68 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7029
69 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu lipskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7030
70 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7031
71 29.10.2008 w sprawie zniesienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Jezioro Drzesno"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7032
72 29.10.2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Drzezno"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7033
73 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Olszyna"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7034
74 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wydmy Międzyborskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7035
75 29.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świercze

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7036
76 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Stawy Pęcickie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7037
77 31.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orońsko

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7038
78 31.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bulkowo

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7039
79 31.10.2008 w sprawie rezerwatu przyrody "Kantor Stary"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7040
80 04.11.2008 ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kantor Stary"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7041
81 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7387
82 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Odrzywół

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7388
83 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gielniów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7389
84 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcianka

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7390
85 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7391
86 06.11.2008 zmianiające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przasnysz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7392
 87 06.11.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słupno

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7393

Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 6401, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry