Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

17.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Sieldce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 06.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/85/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 5 stycznia 2012 r.  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
4 27.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Nuzeum Ziemi Sadowieńskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownerm w jedną instytucję kultury o nazwie Sadowieńskie Centrum Kultury  
7 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego, w cześci dotyczącej kol. 7 i 8 tabeli stanowiącej Załącznik do uchwały  
8 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spólki z o.o. w Siedlcach nieruchomości mienia gminnego, w cześci dotyczącej kol. 7 tabeli stanowiącej Załącznik do uchwały  
10 27.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/63/2012 Rady Gminy Wilga z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania i transpotrowania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilga oraz dalszym postępowaniu z nimi  
22 31.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie  
24 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie  
25 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy  
26 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
28 03.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Siedlce  
31 03.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/430/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce  
32 28.09.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Górzno  
33 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/96/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 17.02.2012, Ilość wejść: 2893, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry