Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

17.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Sieldce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 06.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/85/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 5 stycznia 2012 r.  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
4 27.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Nuzeum Ziemi Sadowieńskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownerm w jedną instytucję kultury o nazwie Sadowieńskie Centrum Kultury  
7 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego, w cześci dotyczącej kol. 7 i 8 tabeli stanowiącej Załącznik do uchwały  
8 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spólki z o.o. w Siedlcach nieruchomości mienia gminnego, w cześci dotyczącej kol. 7 tabeli stanowiącej Załącznik do uchwały  
10 27.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/63/2012 Rady Gminy Wilga z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania i transpotrowania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilga oraz dalszym postępowaniu z nimi  
22 31.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie  
24 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie  
25 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy  
26 20.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach  
28 03.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Siedlce  
31 03.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/430/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce  
32 28.09.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Górzno  
33 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/96/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  
Podziel / Share
17.02.2012, Ilość wejść: 3298, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry