Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013 r. Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/112/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrzębia w części: § 3 pkt 4, § 4 ust. 2 pkt 7 i 11, § 10, § 14 ust. 2, 3, 4-9,10 ,§ 19 pkt 1 lit. b i c, oraz pkt 2 lit. a, b, f, § 22 i § 25 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrzębia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  
2 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów w części:§ 7 ust.1 pkt 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, § 9 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4-8, 10, 11, 12 i ust.2, § 16, § 17, § 20 ust.1 pkt 2 i 7 oraz ust.2 pkt. 1, 2 i 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów  
3 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd w części: § 4 pkt 3 lit. „a", pkt.7 i 9, § 5 pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, § 14, § 15, § 16, § 21, § 22, § 28 pkt 2 i 4, § 41 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  
4 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki w części: § 2 pkt. 6 i 11, § 9, § 13 ust. 2, 3, 4-9, 10, § 17 pkt. 1 i 2, § 20, § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki stanowiącego załącznik do uchwały  
5 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica w części: § 5 pkt. 1, 2, 3-8, 9, 10, § 6, § 8, § 20, § 21, § 24 ust.3, 4, 8, 9 i 10, § 25 ust.3, § 30 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica  
6 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 4, § 10 pkt a, § 14 ust. 1 pkt c i ust. 2 , § 15 ust. 2, § 19 ust. 1 załącznika do uchwały nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów  
7 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 4, 5, 6, 7, § 13 ust.5 i 6, §16, § 17, § 22 uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012 roku Nr XXIV/190/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi  
8 31.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 1, § 2 , § 3 Rozdział II pkt. 5-18, §8, § 11, §12, §18 ust. 9, §19, §20 ust. 2, 4, 5, 6, § 23 i §24 Załącznika do uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 grudnia 2012 roku Nr XXII/130/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głowaczów  
9 01.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 ust. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b,14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 oraz § 4 ust. 5 i 7, § 8, § 12, § 14, § 17, § 18, § 19, § 21, § 24, § 25, § 26 i § 27 uchwały Rady Gminy w Orońsku nr XXX/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko  
10 05.02.2013r.

stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, § 3, § 6 ust. 10 zdanie drugie i trzecie i 17, § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 14, § 15, § 17, § 20 ust. 1, § 21, § 25 ust. 5, § 26 i § 27 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 460/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

sprostowanie omyłki pisarskiej - w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego w wierszu pierwszym skreśla się zapis "§ 17"

 

 
11 04.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXVI/131/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy  
12 06.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 37, § 5, § 6, § 7, § 8, § 20, § 22 ust. 3 i 4, § 24 ust. 2, § 26 ust. 5, § 27 ust. 2 i 3, § 29 ust. 3, § 31, § 34, § 37, § 38, § 39 załącznika do uchwały nr XXIII/96/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce  
13 06.02.2013r.  stwierdzeniecnieważności § 2, § 3 ust. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41 oraz § 5, § 8, § 18 ust. 4, § 19 ust. 4 i 5, § 20, § 22, § 25, § 26, § 27, § 28 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
15 06.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXIII/200/2012 w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie  
16 07.02.2013r. stwierdzenie nieważnosci uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XIV/78/12 Rady Gminy Chlewiska w sprawie uregulowania spraw związanych z urealnieniem cennika opłat wynajmu pomieszczeń, sal, lokali podległych Gminnego Ośrodka Kultury Chlewiska  
17 08.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 1, 2, 3 § 4 ust. 5 - 22 § 5 ust. 5-13, § 16, § 17, § 18, § 21 ust. 3, § 22 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 i 4,    §23, § 26, 28 Załącznika do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr 19.141.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą  
19 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/142/13  z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów. w części: § 3 ust. 1 pkt 6, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, § 4 pkt 2, 3-8, 9, 10, 11, 12, § 15, § 24 pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz § 34 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów  
20 06.03.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3, 6, 7, 8, 10, § 6 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz § 9 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIII/129/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice  
21 29.03.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXII/118/2013 z dnia 28 luteg0 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn  
22 10.04.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1, § 2, § 3 ust.2, 3, 7 - 31, § 4, § 5 ust. 1, § 10, § 18, §19, § 20, § 21 § 26 ust. 1 lit. „b" i „c", ust. 2 lit. „b", „c" i „f oraz ust. 3, § 27-32 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku Nr XXVII/151/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  
23 12.04.2013r. stwierdzenie nieważności Załącznika do uchwały Rady Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży  
24 18.04.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1, § 2, § 5 ust.2 lit „d", „e", „f oraz ust. 8 §16 § 19, § 21 ust. 1.2 tiret 2, 3 oraz 7, § 23 Załącznika Uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 15 marca 2013 roku Nr XXVI/213/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów  
25 19.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/119/2013 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zasad funkcjonowania SP ZOZ w Jastrzębiu  
26 22.04.2013r. stwierdzenie nieważności § 6 pkt 1, 2, 3-8, 9, 10, § 7, § 9, § 21, § 22 § 28 ust. 2, § 34 załącznika do uchwały Nr XIV.165.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Wieniawa  
28 07.05.2013r.

stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 2 lit c), d), g), h) j), k), § 3 ust.1 pkt 3 lit. a), b), c), § 3 ust.1 pkt 4 lit. a), b), c), d), e), g), j),k), § 16, § 17, § 20 pkt 1 lit. d), e), § 20 pkt 2 lit. g), h), l) oraz § 23 ust.1 załącznika do uchwały Nr XXXIV/261/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.

 
32 27.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. Nr XXXV/256/13 w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu rezerwacji powierzchni handlowej na terenie targowiska miejskiego w Warce  
45 27.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/198/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia  
46 17.10.2013r. stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2013r. znak SAL.2120.5.2013 w części dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie   
48 29.10.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie  
49 30.10.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 i §  15 Załącznika do uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. Nr XXVII/177/2013 w sprawie nadania Statutu dla Domu Kultury w Przysusze  
50 06.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013r. Nr XLVI/248/2013 w sprawie przekazania Związkowi Międzygminnemu Natura zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
51 06.11.2013r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie  
52 18.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Sieciechów z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dotyczących przyłączenia do istniejących gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Sieciechów  
53 25.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/151/13 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 października 2013r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie ochrony wód podziemnych i mikroklimatu  
54 25.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/152/13 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 października 2013r. w sprawie warunków wymaganych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 KW na terenie Gminy Jastrząb  
58 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności § 1 i § 3 uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jedlnia Letnisko dotyczącego upomnienia Wójta Gminy oraz wezwania go do należytego wykonywania swoich ustawowych obowiązków  
59 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawiekierunku działania Wójta Gminy Jedlnia Letnisko  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 08.02.2013, Ilość wejść: 4348, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry