Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013 r. Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/112/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrzębia w części: § 3 pkt 4, § 4 ust. 2 pkt 7 i 11, § 10, § 14 ust. 2, 3, 4-9,10 ,§ 19 pkt 1 lit. b i c, oraz pkt 2 lit. a, b, f, § 22 i § 25 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrzębia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  
2 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów w części:§ 7 ust.1 pkt 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, § 9 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4-8, 10, 11, 12 i ust.2, § 16, § 17, § 20 ust.1 pkt 2 i 7 oraz ust.2 pkt. 1, 2 i 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów  
3 30.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd w części: § 4 pkt 3 lit. „a", pkt.7 i 9, § 5 pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, § 14, § 15, § 16, § 21, § 22, § 28 pkt 2 i 4, § 41 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  
4 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki w części: § 2 pkt. 6 i 11, § 9, § 13 ust. 2, 3, 4-9, 10, § 17 pkt. 1 i 2, § 20, § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki stanowiącego załącznik do uchwały  
5 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica w części: § 5 pkt. 1, 2, 3-8, 9, 10, § 6, § 8, § 20, § 21, § 24 ust.3, 4, 8, 9 i 10, § 25 ust.3, § 30 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica  
6 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 4, § 10 pkt a, § 14 ust. 1 pkt c i ust. 2 , § 15 ust. 2, § 19 ust. 1 załącznika do uchwały nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów  
7 30.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 4, 5, 6, 7, § 13 ust.5 i 6, §16, § 17, § 22 uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012 roku Nr XXIV/190/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi  
8 31.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 1, § 2 , § 3 Rozdział II pkt. 5-18, §8, § 11, §12, §18 ust. 9, §19, §20 ust. 2, 4, 5, 6, § 23 i §24 Załącznika do uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 grudnia 2012 roku Nr XXII/130/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głowaczów  
9 01.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 ust. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b,14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 oraz § 4 ust. 5 i 7, § 8, § 12, § 14, § 17, § 18, § 19, § 21, § 24, § 25, § 26 i § 27 uchwały Rady Gminy w Orońsku nr XXX/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko  
10 05.02.2013r.

stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, § 3, § 6 ust. 10 zdanie drugie i trzecie i 17, § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 14, § 15, § 17, § 20 ust. 1, § 21, § 25 ust. 5, § 26 i § 27 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 460/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

sprostowanie omyłki pisarskiej - w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego w wierszu pierwszym skreśla się zapis "§ 17"

 

 
11 04.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXVI/131/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy  
12 06.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 37, § 5, § 6, § 7, § 8, § 20, § 22 ust. 3 i 4, § 24 ust. 2, § 26 ust. 5, § 27 ust. 2 i 3, § 29 ust. 3, § 31, § 34, § 37, § 38, § 39 załącznika do uchwały nr XXIII/96/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce  
13 06.02.2013r.  stwierdzeniecnieważności § 2, § 3 ust. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41 oraz § 5, § 8, § 18 ust. 4, § 19 ust. 4 i 5, § 20, § 22, § 25, § 26, § 27, § 28 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
15 06.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXIII/200/2012 w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie  
16 07.02.2013r. stwierdzenie nieważnosci uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XIV/78/12 Rady Gminy Chlewiska w sprawie uregulowania spraw związanych z urealnieniem cennika opłat wynajmu pomieszczeń, sal, lokali podległych Gminnego Ośrodka Kultury Chlewiska  
17 08.02.2013r. stwierdzenie nieważności § 1, 2, 3 § 4 ust. 5 - 22 § 5 ust. 5-13, § 16, § 17, § 18, § 21 ust. 3, § 22 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 i 4,    §23, § 26, 28 Załącznika do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr 19.141.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą  
19 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/142/13  z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów. w części: § 3 ust. 1 pkt 6, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, § 4 pkt 2, 3-8, 9, 10, 11, 12, § 15, § 24 pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz § 34 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów  
20 06.03.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3, 6, 7, 8, 10, § 6 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz § 9 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIII/129/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice  
21 29.03.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXII/118/2013 z dnia 28 luteg0 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn  
22 10.04.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1, § 2, § 3 ust.2, 3, 7 - 31, § 4, § 5 ust. 1, § 10, § 18, §19, § 20, § 21 § 26 ust. 1 lit. „b" i „c", ust. 2 lit. „b", „c" i „f oraz ust. 3, § 27-32 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku Nr XXVII/151/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  
23 12.04.2013r. stwierdzenie nieważności Załącznika do uchwały Rady Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży  
24 18.04.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1, § 2, § 5 ust.2 lit „d", „e", „f oraz ust. 8 §16 § 19, § 21 ust. 1.2 tiret 2, 3 oraz 7, § 23 Załącznika Uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 15 marca 2013 roku Nr XXVI/213/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów  
25 19.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/119/2013 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zasad funkcjonowania SP ZOZ w Jastrzębiu  
26 22.04.2013r. stwierdzenie nieważności § 6 pkt 1, 2, 3-8, 9, 10, § 7, § 9, § 21, § 22 § 28 ust. 2, § 34 załącznika do uchwały Nr XIV.165.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Wieniawa  
28 07.05.2013r.

stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 2 lit c), d), g), h) j), k), § 3 ust.1 pkt 3 lit. a), b), c), § 3 ust.1 pkt 4 lit. a), b), c), d), e), g), j),k), § 16, § 17, § 20 pkt 1 lit. d), e), § 20 pkt 2 lit. g), h), l) oraz § 23 ust.1 załącznika do uchwały Nr XXXIV/261/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.

 
32 27.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. Nr XXXV/256/13 w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu rezerwacji powierzchni handlowej na terenie targowiska miejskiego w Warce  
45 27.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/198/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia  
46 17.10.2013r. stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2013r. znak SAL.2120.5.2013 w części dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie   
48 29.10.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie  
49 30.10.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 i §  15 Załącznika do uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. Nr XXVII/177/2013 w sprawie nadania Statutu dla Domu Kultury w Przysusze  
50 06.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013r. Nr XLVI/248/2013 w sprawie przekazania Związkowi Międzygminnemu Natura zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
51 06.11.2013r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie  
52 18.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Sieciechów z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dotyczących przyłączenia do istniejących gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Sieciechów  
53 25.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/151/13 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 października 2013r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie ochrony wód podziemnych i mikroklimatu  
54 25.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/152/13 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 października 2013r. w sprawie warunków wymaganych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 KW na terenie Gminy Jastrząb  
58 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności § 1 i § 3 uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jedlnia Letnisko dotyczącego upomnienia Wójta Gminy oraz wezwania go do należytego wykonywania swoich ustawowych obowiązków  
59 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawiekierunku działania Wójta Gminy Jedlnia Letnisko  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 08.02.2013, Ilość wejść: 4659, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry