Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013r. Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Ostrołęka

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 22.01.2013r.  

 stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XX/104/2012  z  dnia  20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.

 
2 22.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XX/114/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karniewo wraz z załącznikiem Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karniewo  
3 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Świercze Nr 142/XXII/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świercze  
5 19.03.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 179/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Płoniawy - Bramura  
6 24.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/122/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013r.  
7 19.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/153/2013 z dnia 22 marca 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo w zakresie słów zawartych w § 1 ust. 1 tej uchwały: "po formalnym ich przyjęciu"  
9 10.05.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 32/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  
11 27.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wąsewo Nr XVI/183/2013 z dnia 21 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie  
12 29.05.2013r. stwierdzenie nieważności § 11 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Olszewo - Borki Nr XXXIII/195/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Olszewo - Borki  
13 28.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Broku Nr XXII/130/2013 z sdnia 28 maja 2013r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Brok nieruchomości gruntowych w zakresie słów:" za cenę 1,00 zł (słownie złotych jeden) plus podatek VAT"  
14 16.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nur Nr XXII/150/13 z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
15 18.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 14/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 17/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
16 16.08.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 85/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 86/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia pełenienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie  
17 02.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/306/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu z nieruchomości   
18 02.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 268/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie gminy Czernice Borowe  
19 10.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Broku Nr XXV/159/2013 z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użutkowego - hali sportowej- położonego w budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia  
20 11.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVII/228/2013 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
21 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 114/2013 z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania Ostrowiskiej Rady Seniorów  
22 16.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas oznaczony  
23 18.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty - Pianki Nr 148/XXII/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  
24 18.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty - Pianki Nr 149/XXII/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 08.02.2013, Ilość wejść: 4184, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry