Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013r. Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 31.01.2013r.  

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 131/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto

 
2 19.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 264/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Sierpc  
6 14.03.2013r. stwierdzenie nieważności § 2 Załącznika do Uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziau środków w 2013 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo  
8 15.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 153/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013r.  
9 12.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 147/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto  
11 17.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrot wydatków poniesionych na ten cel.  
12 22.04.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 210/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ" w Lelicach i uchwalenia Statutu w części dotyczącej §18 ust.2 i 3 Statutu Klubu Dziecięcego "KUBUSIOWY RAJ" stanowiącego załącznik do uchwały.

 
13 26.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/340/2103 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdommnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013r.  
15 27.05.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/103/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec w części § 3; § 6; § 8; § 9; § 13 ust. 5 i 6, § 21 ust.1 pkt. 1-3; ust. 2 pkt. 1-3,5-7, ust.4; § 22; § 23; § 28.

 
18 03.09.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr Or.120.19.2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku  
19 16.09.2013r. stwierdzenie nieważności pkt 7 i 10 Regulaminu korzystania z placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz placu zabaw zlokalizowanego przy tej świetlicy  
20 16.09.2013r. stwierdzenie nieważności Regulaminu korzystania ze stadionu Gminy Miejskiej w Gostyninie, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w części dotyczącej pkt 8 w całości oraz pkt 13 co do słów: :Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób również przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią zagrożenia z powodu alkoholu lub narkotyków"    
22 23.09.2013r. stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr 229/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin  
23 19.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV.27.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej  
24 02.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 233/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe w części dotyczącej § 9 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych,  stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  
26 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 169/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie dzierżawy lokalu usługowego wraz z udziałem w gruncie  
27 18.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 216/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 paźdzernika 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Prarcele, gm. Mochowo w części dotyczącej pkt 10 i 13 Regulaminu stanowiącego załacznik do uchwały  
28 17.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym  
29 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 214/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał  
30 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 277/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie części nieruchomości położonej w Poniatowie  
31 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska p.o. Dyrektora SPZOZ-u w Gostyninie,  w cześci dotyczącej § 1 co do słów: "i rozwiązuję stosunek pracy na mocy porozumienia stron art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy"  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 08.02.2013, Ilość wejść: 4028, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry