Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.02.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2014r. Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2014 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 17.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/230/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta  
2 22.01.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XL/229/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie odwolania przewodniczącego Rady Gminy  
3 28.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr XXIX/201/2013 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego  
4 31.01.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XL/236/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenie wybory przewodniczącego Rady Gminy  
5 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/223/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30.12.2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą  
6 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/222/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30.12.2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą  
7 12.02.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XXXVIII/208/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 16.stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów  
8 12.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/228/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  
10 25.02.2014r. stwierdzenie niewazności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 225/XXXVI/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar.  
11 7.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014 r. Nr XL/6/2014 w sprawie zaniechania inwestycji rozpoczętych.  
12 24.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/220/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów  
15 15.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r,. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą  
16 28.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014 r. Nr LI/356/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2014 r."

 
17 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt. 10 i 16 uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014 r. Nr XXXIX/288/2014 w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXV/123/2005 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach  
18 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów  
19 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Mogielnica na 2014 roku  
22 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Radzanów w 2014 roku  
23 29.05.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia  
24 05.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XXXIX.276.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów w roku 2014  
25 29.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/165/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2014 roku

 
27 04.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. Nr LII/300/2014 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy  
28 08.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 8 oraz § 7 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 uchwały oraz § 10, § 11 i § 12 Załącznika nr 1 do uchwały Nr LI/311/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży  
29 22.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 18 i 19 Załącznika do Uchwały Rady Gminy w Belsku Dużym z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr XLIV/270/2014 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Belsku Dużym  

 

Podziel / Share
Beata Darnowska, 04.02.2014, Ilość wejść: 3406, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry