Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

19.02.2014

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2014 rok - Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014 - Siedlce

 

Lp

Data

Przedmot

Pobierz

Uwagi

1 4.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  
2 17.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30.01.2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat za niektóre usługi komunalne, w częśći dotyczącej § 2.  
4 08.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie w części dotyczącej § 6 ust. 6 , 7 i 10  
5 09.05.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie wyrażenia zgody na ustanowenie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Rady Gminy Korytnica  
7 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/356/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich "Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"  
8 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich "Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"  
9 14.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/175/14 Rady Gminy Wilga z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej  
10 29.07.2014r.

 Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/786/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania dpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 5 ust.1 Uchwały, w zakresie słów: „w ilościach, określonych w § 1 ust.1 uchwały

 
11 25.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI.289.2014  Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilawie  
14 03.11.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/366/14 z dnia 30 września 2014 r. Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów w części dotyczącej zmian Statutu zawartych w następujących punktach § 1 przedmiotowej Uchwały: 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20 i 21 Statutu Gminy Żelechów.

 
15 12.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/323/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku  
16 26.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/279/2014 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 24 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 19.02.2014, Ilość wejść: 2651, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry