Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

19.02.2014

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2014 rok - Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014 - Siedlce

 

Lp

Data

Przedmot

Pobierz

Uwagi

1 4.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  
2 17.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30.01.2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat za niektóre usługi komunalne, w częśći dotyczącej § 2.  
4 08.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie w części dotyczącej § 6 ust. 6 , 7 i 10  
5 09.05.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie wyrażenia zgody na ustanowenie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Rady Gminy Korytnica  
7 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/356/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich "Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"  
8 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich "Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"  
9 14.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/175/14 Rady Gminy Wilga z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej  
10 29.07.2014r.

 Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/786/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania dpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 5 ust.1 Uchwały, w zakresie słów: „w ilościach, określonych w § 1 ust.1 uchwały

 
11 25.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI.289.2014  Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilawie  
14 03.11.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/366/14 z dnia 30 września 2014 r. Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów w części dotyczącej zmian Statutu zawartych w następujących punktach § 1 przedmiotowej Uchwały: 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20 i 21 Statutu Gminy Żelechów.

 
15 12.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/323/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku  
16 26.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/279/2014 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 24 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 19.02.2014, Ilość wejść: 2977, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry