Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.03.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 2014 roku - Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2014 - Ostrołęka

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/168/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brok z 2014 r.  
2 10.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014-2018 wraz z załącznikiem  
3 24.04.2014r. stwierdzenie nieważności ust. 2, 3, 9 pkt 2, 3, 4, 6 w zakresie słowa „zaśmiecania", 9 i 10 oraz ust. 10, 11, 13 i 16 załącznika do uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XXXIII/184/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie  
4 30.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz  
5 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Jednorożcu Nr XLIV/258/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszewce w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu  
6 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Jednorożcu Nr XLIV/259/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu  
8 22.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Różanie Nr XXXIII/205/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
9 12.09.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XXXVI/202/2014 z dnia 12 sieprnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości na urządzenie drogi gminnej w zakresie słów: "za kwotę 10.000 zł"  
11 21.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka LVIII/269/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie Masta Ostrowi Mazowieckiej  
12 13.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nur Nr XXXII/203/14 z dnia 9 października 2014r. w sprawie skargi na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 03.03.2014, Ilość wejść: 2149, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry