Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.03.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 2014 roku - Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2014 - Ostrołęka

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/168/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brok z 2014 r.  
2 10.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014-2018 wraz z załącznikiem  
3 24.04.2014r. stwierdzenie nieważności ust. 2, 3, 9 pkt 2, 3, 4, 6 w zakresie słowa „zaśmiecania", 9 i 10 oraz ust. 10, 11, 13 i 16 załącznika do uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XXXIII/184/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie  
4 30.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz  
5 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Jednorożcu Nr XLIV/258/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszewce w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu  
6 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Jednorożcu Nr XLIV/259/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu  
8 22.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Różanie Nr XXXIII/205/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
9 12.09.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XXXVI/202/2014 z dnia 12 sieprnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości na urządzenie drogi gminnej w zakresie słów: "za kwotę 10.000 zł"  
11 21.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka LVIII/269/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie Masta Ostrowi Mazowieckiej  
12 13.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nur Nr XXXII/203/14 z dnia 9 października 2014r. w sprawie skargi na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze  
Podziel / Share
03.03.2014, Ilość wejść: 2517, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry