Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

28.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Siedlce 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2015 - Siedlce

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 26.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/19/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do Klastra Spożywczego  
2 22.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlce  
4 16.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry  
6 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
8 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew w części dotyczącej § 1.  
9 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Sobolew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.  
10 03.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w części dotyczącej § 5.  
12 18.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.49.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu.
 
13 18.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.50.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy.
 
15 16.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/39/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 16 czerwca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Ceranów.
 
16 22.07.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki
a Spółką Dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej We Wsi Serpelice, w części dotyczącej § 2 uchwały.
 
17 28.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach w części ustaleń  
18 7.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy Wilga z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi w przedmiocie nie otrzymania odpowiedzi na wniosek.  
19 2.10.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 0050.55.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Żelechowie.  
20 5.10.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 0050.56.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkoł w Żelechowie  
21 14.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy w Palterowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  
22 16.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony  
23 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/124/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Siedlce  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 28.01.2015, Ilość wejść: 2696, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry