Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Siedlce

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 13.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/85/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie pkreślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów oraz warunków i zasad korzystania z tych przstanków, w części dotyczącej § 2 ust. 4, 5 i 7 Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ceranów (załącznik nr 2 do uchwały)  
2 2.02.2016r.

stwierdzenie nieważności chwały Nr XI/55/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno

 
3 9.03.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, w części dotyczącej § 6 ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem stanowiącego załącznik nr 2 do ww. uchwały  
8 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności chwały Nr XV/89/2016 Rady Gminy Huszlew  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
9 5.08.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Olszanka, w części dotyczącej § 4 i § 5  
10 26.10.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Olszanka  
11 31.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/232/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia
30 września 2016 r. w sprawie okreslenia zasad wspólnej obsługi w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Łochowie" w części dotyczącej § 5 pkt 5 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Łochowie stanowiącego załącznik do ww. uchwały
 
13 2.01.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXXI/197/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości dla Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie  
14 13.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/253/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Łochów w części dotyczącej § 2, § 3 i § 4 ww. uchwały  
15 13.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w części dotyczącej § 1 pkt 3 i 4, § 2 pkt 3 i 4 oraz § 3 Warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów stanowiących załącznik nr 1 do ww. uchwały  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 02.02.2016, Ilość wejść: 2374, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry