Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

24.01.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wyśmierzyc
 
3 2.02.2017r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 3, § 5 ust. 11 pkt 4 w zakresie wyrazów "estetyczne i", § 6
ust. 15, § 8 ust. 3 pkt 2 i 3, § 14 ust. 3 i 4, § 15, § 16 uchwały Rady Gminy Przytyk z dnia
28 grudnia 2016 r. Nr XXVII.176.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Przytyk
 
4 7.02.2017r. stwierdzenie nieważności § 9 ust. 4, § 10 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, § 18 i § 24 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXI/171/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece w Skaryszewie  
5 23.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXI/156/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku  
6 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.172.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  
7 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.173.2017 w sprawie projektu dostosowania  sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  
8 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.168.2017 w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie  
9 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIX/161/2017 w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy Publicznego Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy: Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i wygasające Publiczne Gimnazjum  
10 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew  
11 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/139/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wyśmierzyc  
12 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXIV.181.2017 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie Publicznego Przedszkola w Brzózie  
13 29.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/146/2017 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie: ustalenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach  
14 29.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXV/188/2017 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Stanisławem Kądzielą  
15 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr XXIX/268/2017 w sprawie zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej Gminy Kozienice  
16 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, 6 ust. 3, § 7 ust. 3 i 5, § 8 Załącznika do uchwały Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r., Nr XXVI/162/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach  
17 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności § 10 ust. 2 i § 13  ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach  
18 22.06.2017r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 2183/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 5b  
19 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/198/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą  
20 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.  
21 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.  
22 3.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd.  
23 26.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków  
26 12.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr XLVI/323/17 w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie  
27 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. Nr XXXVII/139/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza  
         
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 24.01.2017, Ilość wejść: 2381, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry