Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

24.01.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wyśmierzyc
 
3 2.02.2017r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 3, § 5 ust. 11 pkt 4 w zakresie wyrazów "estetyczne i", § 6
ust. 15, § 8 ust. 3 pkt 2 i 3, § 14 ust. 3 i 4, § 15, § 16 uchwały Rady Gminy Przytyk z dnia
28 grudnia 2016 r. Nr XXVII.176.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Przytyk
 
4 7.02.2017r. stwierdzenie nieważności § 9 ust. 4, § 10 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, § 18 i § 24 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXI/171/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece w Skaryszewie  
5 23.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXI/156/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku  
6 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.172.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  
7 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.173.2017 w sprawie projektu dostosowania  sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  
8 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017 roku Nr XXIII.168.2017 w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie  
9 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIX/161/2017 w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy Publicznego Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy: Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i wygasające Publiczne Gimnazjum  
10 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew  
11 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/139/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wyśmierzyc  
12 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXIV.181.2017 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie Publicznego Przedszkola w Brzózie  
13 29.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/146/2017 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie: ustalenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach  
14 29.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXV/188/2017 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Stanisławem Kądzielą  
15 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr XXIX/268/2017 w sprawie zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej Gminy Kozienice  
16 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, 6 ust. 3, § 7 ust. 3 i 5, § 8 Załącznika do uchwały Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r., Nr XXVI/162/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach  
17 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności § 10 ust. 2 i § 13  ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach  
18 22.06.2017r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 2183/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 5b  
19 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/198/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą  
20 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.  
21 30.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.  
22 3.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd.  
23 26.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków  
26 12.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr XLVI/323/17 w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie  
27 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. Nr XXXVII/139/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza  
         
Podziel / Share
24.01.2017, Ilość wejść: 3308, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry