Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

07.03.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Płock

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 3.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 184/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo - w części, tj. co do pkt. 4 załącznika do uchwały  
2 21.03.2017r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 co do wyrazu: "rozpoczętą", § 4, § 5, § 8 oraz § 9 Uchwały Nr 170/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty  
3 17.03.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały nr XVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń

 
4 24.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXI.5.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego
2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo Przedszkolu Samorządowym oraz Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łaszewie
 
5 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Mochowo  
6 3.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXII/109/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  
7 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 212/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności odwołania Sołtysa Sołectwa Słupno  
11 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 519/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina-Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w zakresie § 3, § 4, § 6 ust. 5 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 i § 8 ust. 3 Regulaminu  
12 7.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 294/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31.05.2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 r.  
14 14.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 593/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2017r. w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 7.04.2017r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku.  
15 20.09.2017r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork-Osada na rok szkolny 2017/2018 w części, tj. co do § 7 zd. pierwsze, § 12, § 15, § 27 Rozdziału IV "Standardy dotyczące liczebności oddziałów" podtytuł "Liczebność oddziałów", § 31, § 33 Załącznika do Zarządzenia  
16 4.10.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 oraz § 3 w zakresie słów: "z tym zastrzeżeniem, że § 2 wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2017 r." Zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie oraz upoważnienia do podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018  
19 27.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. Nr XXVII.182.2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
22 28.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 701/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada  2017 r. w sprawie określenia kierunków działąnia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 07.03.2017, Ilość wejść: 1937, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry