Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

28.03.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Siedlce

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

3 23.03.2017r.

stwierdzenie nieważności

1) Zarządzenia Nr W.0050.5.2017 Wójta Gminy Ceranów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ceranowie;

2) Zarządzenia Nr W.0050.7.2017 Wójta Gminy Ceranów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ceranowie.

 
4 23.03.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/153/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego  
5 25.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/176/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, w części dotyczącej § 3 uchwały  
10 12.07.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/158/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5.06.2017r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego  
12 9.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego  
18 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/338/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej  
19 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny nr XXXII/175/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  
20 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny nr XXXII/178/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli  
21 22.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego, w części dotyczącej § 2 ust. 3 Uchwały  
23 28.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry w części dotyczącej § 35 ust. 2 pkt 1 w zakresie wyrazów: "w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy"  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 28.03.2017, Ilość wejść: 1931, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry