Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

28.03.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Siedlce

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

3 23.03.2017r.

stwierdzenie nieważności

1) Zarządzenia Nr W.0050.5.2017 Wójta Gminy Ceranów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ceranowie;

2) Zarządzenia Nr W.0050.7.2017 Wójta Gminy Ceranów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ceranowie.

 
4 23.03.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/153/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego  
5 25.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/176/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, w części dotyczącej § 3 uchwały  
10 12.07.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/158/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5.06.2017r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego  
12 9.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego  
18 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/338/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej  
19 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny nr XXXII/175/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  
20 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny nr XXXII/178/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli  
21 22.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego, w części dotyczącej § 2 ust. 3 Uchwały  
23 28.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry w części dotyczącej § 35 ust. 2 pkt 1 w zakresie wyrazów: "w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy"  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 28.03.2017, Ilość wejść: 2381, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry