Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

17.01.2018

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2018 rok - Ostrołęka

 

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2018 - Ostrołęka

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 10.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Strzegowo nr XXXVII/206/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzegowo, a także w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za ich korzystanie  
3 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Regimin nr XXXV/191/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowinia ich wysokości, w zakresie § 1 pkt 7, § 2 zdanie pierwsze w zakresie słowa "pozastatutowego", oraz w zakresie § 2 ust. 4  
4 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Glinojecku nr XX/213/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w zakresie § 3 tej uchwały  
5 26.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Regiminie nr XXXVII/204/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2018  
6 9.03.2018r.

stwierdzenie nieważności:

- uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania przewodniczącego i członka Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

- uchwały Nr XLIII/313/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

- uchwały Nr XLIII/316/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

- uchwały Nr XLIII/317/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru członka i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazoawiecka

 
8 17.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIV/243/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 mraca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w części § 1 w zakresie słów "w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich"  
9 17.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIV/248/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 mraca 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszyniec w części § 1 w zakresie słów "w trybie przetargu nieograniczonego"  
10 19.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gołymin-Ośrodek nr XXXVII/194/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, w części, tj. w zakresie: § 3 zdanie drugie, § 5, § 7 ust. 1 i ust. 2, § 10, § 11, § 17 ust. 1 w zakresie słów "za każdą faktycznie przepracowaną godzinę", § 17 ust. 2 w zakresie słów "za każdą faktycznie przepracowaną godzinę" oraz § 26 załącznika do ww. uchwały  
11 25.04.2018r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 166/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej, oraz zarządzenia nr 192/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 17.01.2018, Ilość wejść: 1004, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry