Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

05.02.2018

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2018 rok - Radom

oniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2018 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 5.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów Nr XXX.225.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów  
2 8.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 265/XXIX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w zakresie proponowanych zmian Kodeksu Wyborczego  
3 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności § 5 uchwały Nr 314/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania zadania powiatu Gminie Jedlińsk na założenie i prowadzenie branżowej szkoły I stopnia  
4 6.06.2018r. stwierdzenie nieważności § 4, § 14 i § 16 Załącznika do uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr XL/13/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/33/2004 Rady Gminy Gielniów w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie i nadania jej Statutu  
6 26.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 3 uchwały nr LXII/446/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki  
7 19.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 3, § 9 ust. 2, § 16 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XLVI/311/2018  z dnia 14 cerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec  
9 3.08.2018r. stwierdzenie nieważnosci § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Policzna  
12 3.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 29.191.2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 05.02.2018, Ilość wejść: 1071, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry