Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Ciechanów

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie

Lp.

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

19.01.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Lutocin z 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Samodzielnego Gminnnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie 

2

04.02.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/136/09 Rady Gminy Gzy z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiane, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki w gminie Gzy

 

 
 3  05.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIX Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: Płoński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z o.o.     
 4  29.06.2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Ojrzeń nr L/237/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń     
 5 19.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010 r.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami w zakresie § 1 ust. od 3 do 6 oraz § 3 ust. 7 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica    

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 2294, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry