Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Ciechanów

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie

Lp.

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

19.01.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Lutocin z 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Samodzielnego Gminnnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie 

2

04.02.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/136/09 Rady Gminy Gzy z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiane, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki w gminie Gzy

 

 
 3  05.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIX Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: Płoński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z o.o.     
 4  29.06.2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Ojrzeń nr L/237/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń     
 5 19.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010 r.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami w zakresie § 1 ust. od 3 do 6 oraz § 3 ust. 7 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica    

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 1934, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry