Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

18

05.05.2009

stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XX/116/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 r. - program współpracy z organizacjami pozarządowymi

19

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/172/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata

20

02.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/170/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

22

29.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/268/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz

24

22.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/128/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej w miejscowości Chyliny, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

25

06.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

26

24.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/120/2009 Rady Gminy Nur z 28.08.09 r.w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nurze

30

11.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy w Kadzidle z 16.11.2009 r. - oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło

56

16.12.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVIII/98/09 Rady Gminy Andrzejewo z 13.11.2009 r. - nadanie statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

57

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Różanie Nr XXXII/156/09 z 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Różan na lata 2009 - 2032"

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 1947, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry