Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu

Lp.

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

13 13.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/125/09 - dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli

14

13.05.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 24 marca 2009 r. Nr V/135/09 - regulamin wynagradzania dla nauczycieli

16

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/176/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

17 25.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr XXXIV/222/09 - Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

 

 

18

27.05.2009 stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Rady Gminy w Garbatce Letnisko z dnia 22 maja 2009 r. Nr XXIII/12/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka Letnisko

 

 

19

27.05.2009

stwierdzenie nieważności § 14 załącznika do Uchwały Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009 r. Nr XXI/121/09 - dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli

 

 

20

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/178/09 - zasady nabywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

21

14.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009 r. Nr XXIX/173/09 - wysokość opłat za świadczenia prowadzone przez przedszkole na terenie Gminy Gniewoszów

 

 

22

14.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr XXVII/134/09 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ - u w Mirowie

 

 

23

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XLII/203/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. - ustanowienie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy, zasad i warunków ich używania

 

 

24

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 582/09 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2009 r. - Statut Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Chałubińskiego w Radomiu

 

 

25

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXI/164/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. - zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego ZOZ - u w Szydłowcu

 

 

26

09.09.2009

stwierdzenie nieważności § 6, § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, §12 oraz § 16 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009 r. Nr XXVIII/189/09 - zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

27

14.10.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 4 września 2009 r. Nr VII/33/09 - opłaty za wyrażenie zgody na podłączenie do sieci wodociągów

 

 

28

04.11.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Wyśmierzycach Nr XXXI/133/09 w sprawie zmian w statucie ZOZ w Wyśmierzycach

 

 

29

12.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XCII/426 z 5.10.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie spółce prawa handlowego bezprzetargowo części nieruchomości gminnej

 

 

30

03.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Jasieńcu Nr XXXII/41/09 z 29.10.2009 r.- dot. określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się uzyskanie zezwolenia na działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

31

25.11.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr XXIX/128/09 z 23.06.2009 r.- zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ w Wyśnierzycach

 

 

32

27.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Kazanowie Nr XXXII/119/09 z 30.10.09 r.- ustalenie opłat za wyżywienie dziecka oraz świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu gminnym

 

 

33

03.12.2009 stwierdzenie nieważności § 11 ust. 2 lit. b załącznika Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXXI/202/09 z 23.10.09r. - zasady zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych powyżej 3 lat

 

 

34

03.12.2009 stwierdzenie niważności Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr X/44/09 z 29.10.09 r.- zawarcie umów najmu lokali użytkowych z Pocztą Polską SA i TP SA

 

 

36

28.12.2009 stwierdzenie niważności Uchwały Rady Gminy w Kowali Nr X/56/09 z 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Kowala

 

 

37

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Wolanowie Nr XLV/149/09 z 24 listopada 2009 r. w sprawie opłat za umieszczanie reklam

 

 

Podziel / Share
Daniel Koleński, 02.02.2010, Ilość wejść: 2072, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry